Zawsze  młodo

bez skalpela, botoxu, strzykawki...

W przypadku pierwszego objawu niezadowolenia jak i braku rozumienia treści proszę opuścić stronę. Ponadto Autorzy strony nie odpowiadają  za żaden rodzaj szkód powstałych w wyniku dostępu do niniejszej strony internetowej lub korzystania z niej; odbywa się to na wyłączną odpowiedzialność osoby odwiedzającej stronę internetową.  Na każdej ze stron są zamieszczone stosowne ostrzeżenia. Więcej na Disclaimer. Strona wiecznamlodosc.com nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych

 „ Klub - Wieczna Młodość

Wieczna Młodość, Zdrowie, Szczęście bez chorób, kłamstwa, zła.... nareszcze Czysty Doskonały Świat


Jezus Chrystus

                                     „Patron Klubu"      film

Lokalizacja - obecnie  Niebo   e-mail: Jezus-Chrystus@2niebo.com

Zawsze Młodo, Wieczna młodość to tylko zewnętrzny przejaw transformacji człowieka uwarunkowany jednak wewnętrzną przemianą do której prowadzi wybór właściwej drogi życia i ta strona ma na celu wskazać kierunek. Ale to Ty jako indywidualna istota ludzka dokonasz wolnego wyboru i jak to jest przedstawione na stronie opcje poniesiesz konsekwencje swojego wyboru i nie miej złudzeń, że będzie jakaś trzecia, czwarta droga...

.

to mówię abyście byli ze mną.pdf 


pomocne linki dla członków  kłubu

Kannał Hope channet na Youtube https://www.youtube.com/results?search_query=chope+channel

na smartphonie po zaistalowaniu aplikacji Hope Channel https://play.google.com/store/apps/details?id=de.stimmederhoffnung.hopechannel&hl=pl

Moja misja Jezusa na ziemi miała na celu zresetowanie konsekwencji upadku rodzaju ludzkiego przebłagania za wasz upadek. Możliwe było to tylko w mojej ofierze na krzyżu, ktoś powinien był to zrobić a mogłem to tylko Ja-Jezus istota bez winy święta wziąść na siebie całą winę ludzkości schodząc na ziemię w postaci czlowieka żyć i głosić prawdę "wieczną ewangelię* i na koniec umrzeć aby ofiara przebłagania za grzech/upadek ludzkości była pełna i ważna... jak wrócicie do domu będzie sporo czasu na opowiadanie i zrozumienie tego. Moja misja zakończyła się sukcesem nastąpiło otwarcie drogi powrotnej do domu dla każdego z was kto tylko to zaakceptuje/uwierzy i mnie o mój dar poprosi bo bez tego daru z łaski a nie za zaslugi  nie wejdziesz do Klubu Wiecznej Młodości – nie wrócisz do domui  Ja Jezus czekam na każdego z was przez cały czas. Ale tego czasu zostaje coraz mniej bo jak obiecałem wrócę po tych którzy uwierzyli we mnie, przyjęli mój dar a ich życie jest wyrazem miłości do Boga** i do bliźniego.

*Wieczna ewangelia jest o zbawieniu w Jezusie

** Ewang. Jana J,14,21 Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie»

Wieczna ewangelia jest o zbawieniu w Jezusie Biblia mówi (napis nad krzyżem):


To jest coś co świadczy o Prawdziwym Bogu który jest miłością. Ofiara za wszystkie winy jakie człowiek mógł popełnić w swoim życiu i to jest wieczna ewangelia czyli dobra nowina dla wszystkich grzeszników, którzy przyjdą w pokorze do Jezusa i poproszą o  oczyszczenie z wszystkich swoich win.  1 List do Kor. 3, wers 11 Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Dz. Ap. 4,12 I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony...https://www.youtube.com/watch?v=B3fMEwezMBk

Ja Jezus zszedłem z Nieba na Ziemię, przybrałem taką postać jak Ty - postać ludzką by doświadczyć wszystkiego co Ty doświadczasz  w swoim życiu. Przyszedłem aby dać Ci szansę na powrót do domu, który utracili twoi "pierwsi rodzice".

Przyszedłem dać Ci Wieczną Młodość = Zbawienie aby uratować każdego czlowieka od wiecznej śmierci do której prowadzi oszust szatan. Szatan nie potrafi nikomu  dać życia. A Ja - Jezus jestem twoim  bezinteresownym przyjacielem, żeby dać Ci dar Wiecznej Młodości teolodzy zwą to zbawieniem. Ja Jezus z mojej dobrej woli i woli mojego Ojca musiałem ponieść za Ciebie i was wszystkich karę za wszystkie wasze winy abyście byli uratowanie/zbawieni.

 Zszedłem na ziemię poznałem wasze problemy na własnej skórze. Na koniec bedąc bez jakiejkolwiek winy zostałem uwięziony osądzony i ukrzyżowany przybity wielkimi hufnalami do drzewa* wraz z dwoma "zawodowymi kryminalistami" wśród drwin, wyzwisk, pogardy z octem na ustach umarłem to było straszne doświadczenie. Ale Mój Bóg Ojciec pamiętał o mnie i przywrócił mnie do życia i zmartwych powstałem odniosłem zwycięstwo nad śmiercią i nad szatanem. Od tej pory ludzie zyskali szansę na wieczność, na powrót do swojego domu a Ja czekam na was z otwartymi ramionami, tak jak i Mój Ojciec. Popatrz na Mnie co dla Ciebie zrobiłem... a co Ty zrobisz dla mnie???
Back to Top

 

Chrześcijanie

Członkowie klubu,  lokalizacja - tymczasem Ziemia

Podstawowe reguły/zasady  przynależności do klubu są bardzo proste:

Jak wyrażamy swoją przynalezność do klubu "Wieczna Młodość" po prostu stosujemy w swoim życiu podane nam prawa wyrażające w 1-4 nasz stosunek do Boga i 5-10 nasze postepowanie wobec ludzi to jest baza życia. Z  Biblii Ks Jakuba wójka Kraków Wydawnoctwo Apostolstwa Modlitwy Pismo święte 1962  http://www.madel.jezuici.pl/biblia/Biblia-Wujka-C.pdf : rozdz. 20

Jednak znajdź swojego pastora, który wyjaśni Ci niezrozumiałe dla Ciebie kwestie, udzieli odpowiedzi na nurtujące Cię pytania

1.Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

 Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

2.  Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą;a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mię miłują i strzegą przykazań moich.

3. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, nadaremno; bo nie będzie miał Pan za niewinnego tego, który by wziął imię Pana, Boga swego, nadaremno.

4. Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje; ale dnia siódmego sabat Pana, Boga twego, jest: 10 nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydlę twoje i gość, który jest między bramami twymi.

Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego; i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i po święcił go.

5.  Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

6.  Nie będziesz zabijał.

7.  Nie będziesz cudzołożył.

8.  Nie będziesz kradzieży czynił.

9. Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.

10.  Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani będziesz pragnął żony jego, ani sługi, ani służebnicy, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Jak widzisz to  podstawowe prawo w 10 punktach/przykazaniach zostało w wielu denominacjach przedstawione diametralnie inaczej. Zostalo podane w  zupelnienie odmiennym brzmieniu. Powoływanie się na nadzwyczajne uprawnienia i inne wymyślone ludzkie kanony są tylko zwodniczą bajką jednak z przykrymi konsekwencjami przy powtórnym przyjściu Jezusa. Dla członka klubu KWM tylko Biblia jest jedynym drogowskazem i podstawą do postępowania w życiu.


 Ewangelia wg św. Jana rozdz. 14 wers 21 Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».

jedyną podstawą zbawienia , o jakiej Pismo Św. uczy, jest wiara w Chrystusa, jako naszego Odkupiciela i Pana. »Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę«. (Ef. 2:8) Usprawiedliwienie przez wiarę jest podstawą zasady całego systemu Chrześcijaństwa. Na pytanie, co mam czynić aby być zbawionym? apostoł odpowiada. »Wierz w Pana naszego Jezusa Chrystusa, albowiem nie jest pod niebem inne Imię dane ludziom, w którem mielibyśmy być zbawieni« (Dz. Ap. 4:12) i »wszelki którybykolwiek wzywał Imienia Pańskiego, zbawion będzie.« – List do Rzym. 10:13”  To jest jasny dowód, że kto uchybi lub się wzbrania imienia Pańskiego wzywać, błogosławieństwa ofiary okupu nie może otrzymać. I jak oni wzywać Imienia Pańskiego? Odpowiedź z Pisma brzmi: »Że jeślibyś usty wyznał Pana Jezusa, i że uwierzyłbyś w sercu twojem, że go Bóg z martwych wzbudził, zbawiony będziesz...« (Rzym. 10:9-11)”

Ewangelia wg św. Jana rozdz. 11 wers 25 Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. 26 Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. 

Ewangelia Mateusza 6:33 Szukajcie tedy naprzód królestwa Bożego i sprawiedliwości jego: a to wszystko będzie wam przydane.

 Pavel Goia - Nieustannie szukać Boga – PL https://www.youtube.com/watch?v=7XUtGt4KihU

"Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!" Iz.55:6

To słowo jest bardzo mocne w swym przesłaniu. To jest słowo prorocze, które wypełni się tak jak wszystko o czym mówi Biblia.

" Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć..." - ten fragment oznacza, że nadejdzie taki czas, kiedy już nie będzie można Boga znaleźć! To jest dosyć szokujące, ale prawdziwe. Słowo Boże nie kłamie, więc ten czas na pewno nadejdzie. Ludzie będą Go szukać, ale Go nie znajdą!

Te słowa są jak czerwona kartka. Osoby nie znające Jezusa, Ci,  którzy nigdy nie mieli czasu poznać Go osobiście. Wszyscy, których imiona nie zostały zapisane w księdze żywota. Oni zawsze są zbyt zajęci, zbyt pewni siebie aby szukać Jezusa. Takich 'zabieganych' osób, które nagle zatrzymają się i zapragną poznać Go będzie wiele, ale dla nich czas ułaskawienia właśnie zakończył sie.

 Więc już teraz zacznij szukać Jezusa

Ale najpierw znajdź swojego pastora, który wyjaśni trudne kwestie, udzieli odpowiedzi na nurtujące Cię pytania..... linki na dole strony

Posłuchaj też wykładów jaki naprawdę jest Bóg?

 Pozbądź się odwiecznych mitów o groźnym, bezdusznym Bogu czychającym na każdy milimetr twojego odchylenia od moralnego pionu

 

Samuel Braga - część 1, Bóg miłości https://www.youtube.com/watch?v=Do9RqPPZzVg


Samuel Braga - część 5, Radosny Bóg to też Bóg przyjemności...słuchaj wykładu a mocno się zdziwisz  https://www.youtube.com/watch?v=1MG38efrZrs

 

Tajemnica odpowiedzi na modlitwę - jak modlić się - Samuel Braga https://www.youtube.com/watch?v=dvDlkLUZToM 

Samuel Braga - część 6, Święty Bóg - coś jest Święte jeśli jest tam obecny Bóg, wszystko czym jest Bóg jest oparte na fundamencie jego świętości https://www.youtube.com/watch?v=XYxL1CK5vVQ


Samuel Braga - część 8, Pochodzenie zła https://www.youtube.com/watch?v=upyRdi5QVho


Samuel Braga- Być Chrześcijaninem (PL) https://www.youtube.com/watch?v=sBzX6RiQd3k

a to jak uwolnienie się z muzyki rockowej przywróciło zdrowie kregosłupowi a depresja rozwiała się jak dym na wietrze

 David Gates super wykład https://www.youtube.com/watch?v=p4JkGz2S3lQ


Back to Top

 

warunki członkowstwa

Duchowe,  moralne i etyczne warunki czlonkostwa  -znajdź pastora, który Ci to  wyjaśni , udzieli odpowiedzi na nurtujące Cię pytania..... linki na dole strony

I . remament - podsumowanie swojego zyciorysu

II. zastanowienie się nad swoimi negatywnymi dokonaniami w swoim serialu zwanym życiem

III. wyznanie przed Jezusem swoich negatywów czynów, myśli, emocji, przekrętów kombinacji, gniewów, zadrości, nienawiści, kłamstw, kradzieży, pornografii, używek i dragów, pomówień....itp itd.

IV wypadałoby ze szczerego serca  przeprosić za te wszystkie genialne dokonania Patrona Klubu Wieczna Młodość jak i wypadałoby żałować za swoją głupotę i żałując zwrócić się o przebaczenie wszystkich swoich negatywów/grzechów.

V kiedy to zrobiłeś i ten wielki plecak swoich negatywów/grzechów złożyłeś u Jego stóp to teraz mu zaufaj, że Jezus zrobi swoje tak jak obiecał to teraz jego sprawa i nie musisz go kontrolować sprawdzać tylko mu zaufaj a ON  skasuje ten tój cały negatywny bagaż i da Ci tym samym szansę na życie od nowa z zerowym kontem negatywów. Masz teraz szansę żyć od nowa ale już razem z Jezusem.

VI Zaczynasz swój nowy rozdział życia : Ewang. Jana J,14,21 Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».

VII Wypada Ci nieustannie szukać Boga – ten człowiek sprawdził to w praktyce i podpowiada jak to osiagnąć Pavel Goia PL https://www.youtube.com/watch?v=7XUtGt4KihU     bo jak bedziesz mial z Nim łączność to będziesz z nim aż do końca aż przyjdzie... wiecej na wykładzie

VIII Życie w Bożym planie Pavel Goia - PL  https://www.youtube.com/watch?v=LrWhggRaCoQ

IX  Duchowa walka Pavel Goia i tutaj ponownie praktyk podaje recepty jak wygrać tą walkę kóra toczy się wokół nas zażarta walka i bez mocy Chrystusa nie wygrasz sam w pojedynkę z mocami zła więcej i dokładniej na wykładzie- PL  https://www.youtube.com/watch?v=kiVnFbjUrv

X Unikasz wszelkich dokumentów biometrycznych = wpadasz w rejestry NWO = więcej w prezentacji zagrozenia biometrii dla współczesnego chrzescijaństwa.

Przydadzą Ci sie tutaj wykłady na Youtube:  Pavel Goia i wysłuchać po polsku czy po angielsku - on podaje praktykę jak to zrobić jest super praktykiem i Ty też to zrobisz.

•      pomocna będzie książka Radykalne Nauki:

 

jak i wykłady z pastorem  Derek Morris OD.NOWA camp 2018 linki poniżej

   


pastor Derek Morris - spotkanie 01 - Czego Jezus nauczał o samym sobie? (Camp 2018)

https://www.youtube.com/watch?v=MACrzBQOKmg

 pastor Derek Morris - spotkanie 02 - Radykalna ochrona - prolog (Camp 2018)

https://www.youtube.com/watch?v=tnoHQkxwD4g

 pastor Derek Morris - spotkanie 03 - Czego Jezus uczył o Piśmie Świętym? (Camp 2018)

https://www.youtube.com/watch?v=sTQtDBGuweo

 pastor Derek Morris - spotkanie 04 - Decyzja o przyjęciu radykalnej ochrony (Camp 2018)

https://www.youtube.com/watch?v=30Cqr1eH5pM

 pastor Derek Morris - spotkanie 11 - Czego Jezus uczył o Sądzie Bożym? (Camp 2018)

https://www.youtube.com/watch?v=Nzn1WXcD5O4

 pastor Derek Morris - spotkanie 13 - Czego Jezus uczył o śmierci? (Camp 2018)

https://www.youtube.com/watch?v=d-E_F6osu3g

 pastor Derek Morris - spotkanie 14 - Doświadczając radykalnej ochrony (Camp 2018)

https://www.youtube.com/watch?v=VLXpdLKPftU


Back to Top

 

.

Własne kształcenie się:  - strona edukacja

- kursybiblijne.pl 

https://lekcjebiblijne.tv/ 

https://www.youtube.com/results?search_query=szkoła+sobotnia+hope+channel+-+lekcja&pbjreload=10

Osobiste kontakty z Pastorami dla wyjaśnienia trudnych zagadnień - wybrałem Jezusa i co mam robić dalej?

 Wpisz w google: Adwentyści w każdym mieście wojewódzkim znajdziesz kontakty z osobami które postarają się Ci pomóc.

https://wroclaw.adwentysci.org/pl/

https://lodz.adwent.pl/

https://adwent.pl/o-kosciele/oswiadczenia/pytania/

Jaka Jest Przyszłość Świata i Nas. http://znakiczasu.net/pages/Porwanie_kosciola

A kiedy dojrzejesz .... https://www.youtube.com/watch?v=XKbyJp_wUvk

Oświadczenie: obrazy zamieszczone na stronach wiecznamlodosc.com „żadne naruszenia praw autorskich nie są zamierzone”. Nie znaleziono informacji o właścicielach praw autorskich, nie uzyskuje się z ich użycia żadnych przychodów! Zamieszczone są w celach informacyjnych, dyskusyjnych.

Użycie  obrazów spełnia zasady Fair Use.

Fair Use The policy behind copyright law is not simply to protect the rights of those who produce content, but to "promote the progress of science and useful arts." U.S. Const. Art. I, § 8, cl. 8. Because allowing authors to enforce their copyrights in all cases would actually hamper this end, first the courts and then Congress have adopted the fair use doctrine in order to permit uses of copyrighted materials considered beneficial to society, many of which are also entitled to First Amendment protection. Fair use will not permit you to merely copy another’s work and profit from it, but when your use contributes to society by continuing the public discourse or creating a new work in the process, fair use may protect you. Section 107 of the Copyright Act defines fair use as follows: [T]he fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include -- the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; the nature of the copyrighted work; the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work. Unfortunately, there is no clear formula that you can use to determine the boundaries of fair use. Instead, a court will weigh these four factors holistically in order to determine whether the use in question is a fair use. In order for you to assess whether your use of another's copyrighted work will be permitted, you will need an understanding of why fair use applies, and how courts interpret each part of the test. The Four Fair Use Factors 1. Purpose and Character of Your Use If you use another's copyrighted work for the purpose of criticism, news reporting, or commentary, this use will weigh in favor of fair use. See Campbell v. Acuff-Rose Music, 510 U.S. 569, 578 (1994). Purposes such as these are often considered "in the public interest" and are favored by the courts over uses that merely seek to profit from another’s work. Online Policy Group v. Diebold, Inc., 337 F. Supp. 2d 1195, 1203 (N.D. Cal. 2004). When you put copyrighted material to new use, this furthers the goal of copyright to "promote the progress of science and useful arts." In evaluating the purpose and character of your use, a court will look to whether the new work you've created is "transformative" and adds a new meaning or message. To be transformative, a use must add to the original "with a further purpose or different character, altering the first with new expression, meaning, or message." Campbell, 510 U.S. at 579. Although transformative use is not absolutely necessary, the more transformative your use is, the less you will have to show on the remaining three factors. A common misconception is that any for-profit use of someone else's work is not fair use and that any not-for-profit use is fair. In actuality, some for-profit uses are fair and some not-for-profit uses are not; the result depends on the circumstances. Courts originally presumed that if your use was commercial it was an unfair exploitation. They later abandoned that assumption because many of the possible fair uses of a work listed in section 107's preamble, such as uses for purposes of news reporting, are conducted for profit. Although courts still consider the commercial nature of the use as part of their analysis, they will not brand a transformative use unfair simply because it makes a profit. Accordingly, the presence of advertising on a website would not, in of itself, doom one’s claim to fair use. If you merely reprint or repost a copyrighted work without anything more, however, it is less likely to qualify for protection under this prong. If you include additional text, audio, or video that comments or expands on the original material, this will enhance your claim of fair use. In addition, if you use the original work in order to create a parody this may qualify as fair use so long as the thrust of the parody is directed toward the original work or its creator.    Moreover, if the original work or your use of it has news value, this can also increase the likelihood that your use is a fair use. Although there is no particular legal doctrine specifying how this is weighed, several court opinions have cited the newsworthiness of the work in question when finding in favor of fair use. See, e.g., Diebold, 337 F. Supp. at 1203 (concluding "[i]t is hard to imagine a subject the discussion of which could be more in the public’s interest”), Norse v. Henry Holt & Co., 847 F. Supp. 142, 147


Back to Top