Zawsze  młodo

bez skalpela, botoxu, strzykawki...

W przypadku pierwszego objawu niezadowolenia jak i braku rozumienia treści proszę opuścić stronę. Ponadto Autorzy strony nie odpowiadają  za żaden rodzaj szkód powstałych w wyniku dostępu do niniejszej strony internetowej lub korzystania z niej; odbywa się to na wyłączną odpowiedzialność osoby odwiedzającej stronę internetową.  Na każdej ze stron są zamieszczone stosowne ostrzeżenia. Więcej na Disclaimer.Strona wiecznamlodosc.com nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych.

 wypada zacząć  Od Drogi do Chrystusa

Niewiele książek może się poszczycić tak wielomilionowym nakładem i wpływem na rozwój humanizmu, jak książka Droga do Chrystusa. Zawdzięcza ona swoją poczytnosc temu, ze prowadzi do osobistego kontaktu z Bogiem, a przez to do wewnętrznego pokoju. W sposób przystępny wyjaśnia najpiękniejszą i najważniejszą dla zbawienia człowieka naukę Pisma Świętego - o zbawieniu z łaski przez wiarę, która jest konieczna dla prawdziwego poczucia szczęścia
 

                      
 

W tym kroku może wypada zapoznać się zapoznać się z naukami Jezusa

                                                                        
 

                                                               W jakim kierunku podąża ludzkość?

.
Oto pytanie, które coraz częściej stawia sobie tak zwany przeciętny człowiek. Odpowiedź na nie daje Biblia... Książka Trzecie tysiąclecie ukazuje symbolikę biblijną w sposób zrozumiały i przejrzysty, jako część składową przesłania całej Biblii. Zanim ta książka dotarła do Europy, stała się już bestsellerem w Ameryce Południowej.

 


                                                                          

Poruszający opis wydarzeń, które ukształtowały religijno-polityczny obraz współczesnego świata. Książka budzi kontrowersje, wprawia w zachwyt, przynosi ulgę. Odsłania kulisy odwiecznego konfliktu pomiędzy dobrem a złem, w którym wszyscy uczestniczymy. Wielki bój w mistrzowski sposób odkrywa przed czytelnikiem ostateczny plan Boga wobec ludzkości, ukazując wiele zawiłych wydarzeń z przeszłości, w tym z historii chrześcijaństwa. Wyjaśnia także prorocze przepowiednie Pisma Świętego dotyczące czasów końca. Co ostatecznie zwycięży — dobro czy zło, prawda czy fałsz, nadzieja czy rozpacz?

"Wielki bój" stał się źródłem inspiracji dla milionów czytelników, pokazując, w jaki sposób Bóg ostatecznie uwolni wszechświat od zła i przywróci w nim doskonałą harmonię. Pozycja jest 5. i ostatnią częścią pięciotomowej serii pt. "Konflikt wieków".