Zawsze  młodo

bez skalpela, botoxu, strzykawki...

i nie dajcie się zwieść

world miracle of Jesus Idukki Keralahttps://www.youtube.com/watch?v=6CWLmHNrnsI

komentarz do tego jest jeden B.TYSIĄCL.WYD5 Ewangelia Mateusza 16:4 Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. A zostawiwszy ich, odszedł.

Medjugorje - Apparizione a Mirjana - 2 Settembre 2019: https://www.youtube.com/watch?v=HZZ_qe2sHm8

ruch charyzmatyczny - wszyscy padają nieprzytomni do tyłu; czy tak uzdrawiał Jezus? https://www.youtube.com/watch?v=Obsv5ddNnVQ

ruch charyzmatyczny rodem z Usa  i ich "charyzmatyczne uzdrowienia" nie wiem czy chciałbyś uczestniczyć w takich seansach uzdrowicielskich? Uzdrawianie charyzmatyczne w całej okazalości  Benny Hinn Historic Crusades: https://www.youtube.com/watch?v=8kkgccLG1Gg

1. 8 On odpowiedział: "Uważajcie, byście nie dali się zwieść. Bo wielu przyjdzie pod moim imieniem i mówić będzie: "To JA JESTEM", oraz: "Ta chwila już blisko!" Nie idźcie za nimi. 9 Gdy usłyszycie o wojnach i przewrotach, nie przeraźcie się, bo trzeba, aby to najpierw przyszło, ale nie tak szybko koniec". 10 Wtedy też mówił im: "Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. 11 Będą wielkie trzęsienia ziemi, a w różnych miejscach głód i zaraza, straszne zjawiska wystąpią i wielkie znaki na niebie. 12 A najpierw, przed tym wszystkim, użyją przeciw wam swojej siły i prześladować będą. Wydawać was będą zgromadzeniom i strażom, doprowadzać przed królów i namiestników z powodu mojego imienia. 13 Stanie się to dla was okazją, aby dać świadectwo. 14 Połóżcie to sobie dobrze w swoich sercach, żeby się zawczasu nie przygotowywać do obrony. 15 Ja bowiem dam wam takie słowo i mądrość, jakim wszyscy wasi przeciwnicy nie będą zdolni się przeciwstawić ani im zaprzeczyć. 16 Wydawani będziecie nawet przez [swoich] rodziców, i braci, i krewnych, i przyjaciół i do śmierci doprowadzą niektórych z was. 17 Będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia. 18 Lecz nawet włos wam z głowy nie spadnie. 19 Przez swoje wytrwanie zapewnijcie sobie życie.

Przyjście Chrystusa* Mt 24: 3 A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: «Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata?»* Początek boleści 4 Na to Jezus im odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. 5 Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem*. I wielu w błąd wprowadzą. 23 Wtedy jeśliby wam kto powiedział: "Oto tu jest Mesjasz" albo: "Tam", nie wierzcie! 24 Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. 25 Oto wam przepowiedziałem. 26 Jeśli więc wam powiedzą: "Oto jest na pustyni", nie chodźcie tam!; "Oto wewnątrz domu", nie wierzcie! 27 Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.


Jeden duchowny wypowiada się jak na obrazku, żeby tylko ludzie nie zaczęli czytać Biblii i nie zaczęli zadawać niewygodnych pytań no cóż tekst jednak brzmi inaczej: 1:19 Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. 1:20 Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. 1:21 Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.

Niewygodne Pytanie nr 1 dlaczego pisze w katolickiej Bibli Ks Jakuba wójka Kraków Wydawnoctwo Apostolstwa Modlitwy Pismo święte 1962  http://www.madel.jezuici.pl/biblia/Biblia-Wujka-C.pdf : rozdz. 20 (str. 71) Pamiętaj abyś dzień sobotni święcił? 

 Dlaczego cesarz staje się ważniejszy od Stwórcy?

 321 r. – Rzymski Cesarz Konstantyn nakazuje święcić niedziele zamiast dotychczasowej soboty. Sol Invictus (łac. Słońce Niezwyciężone) – bóstwo rzymskie, łączące cechy greckiego Apollona i indoirańskiego Mitry. Kult Sol Invictus był nowym synkretycznym kultem łączącym w sobie elementy mitraizmu, kultu El Gabala, Baala, Astarte i rzymskiego bóstwa solarnego Sol. Czcił słońce jako uosobienie wszystkich innych bóstw. Kult Sol Invictus sprawowany był u schyłku cesarstwa, wprowadzony został przez cesarza Aureliana. Dekretem z 7 marca 321 roku cesarz Konstantyn I Wielki wprowadził niedzielę jako oficjalnie święto Sol Invictus – dies Solis.