Zawsze  młodo

bez skalpela, botoxu, strzykawki...

W przypadku pierwszego objawu niezadowolenia jak i braku rozumienia treści proszę opuścić stronę. Ponadto Autorzy strony nie odpowiadają  za żaden rodzaj szkód powstałych w wyniku dostępu do niniejszej strony internetowej lub korzystania z niej; odbywa się to na wyłączną odpowiedzialność osoby odwiedzającej stronę internetową.  Na każdej ze stron są zamieszczone stosowne ostrzeżenia. Więcej na Disclaimer. Strona wiecznamlodosc.com nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych

Na tym świecie zwanym Ziemią  są dwa kluby nie ma innej opcji i jeśli nie wybierzesz Patrona  klubu Wieczna Młodość to automatycznie zostajesz u Patrona "Tego Świata"; tu w grajdołku nie ma miejsca na coś takiego jak trzeci stan -  neutralność!  TabelaOpcje w PDF

Patronuje Klubowi : Wieczna Młodość  film

  

zwróć swój wzrok na Jezusa, dowódcę twojego zbawienia

            Patronuje Klubowi : TEGO ŚWIATA 


                       

On przyszedł i umarł na krzyżu w ofiarze przebłagania za nasz upadek i otwarcie drogi powrotnej do domu

  

 

 On po przegranej bitwie "na niebie" po strąceniu na ziemię w przebiegły sposób skusił Ewę do przekroczenia  warunku dobrowolnego posłuszeństwa, doprowadził do upadku Prarodziców

                            

kodeks klubowykodeks klubowy

 

Pismo święte 1962r  http://www.madel.jezuici.pl/biblia/Biblia-Wujka-C.pdf :str 71, 2 Mojż. rozdz. 20 wers 8 Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. 11 Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego; i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go.Wypracowane wewnętrzne kodeksy postępowania organizacji religijnych jak i systemów polityczno-ekonomiczno-religijnych deklarujących się jako chrześcijańskie ale często brak dla tych zasad argumentów opartych na Biblii/Pismie Świętym.

Dlaczego cesarz staje się ważniejszy od Stwórcy?

 321 r. – Rzymski Cesarz Konstantyn nakazuje święcić niedziele zamiast dotychczasowej soboty. Sol Invictus (łac. Słońce Niezwyciężone) – bóstwo rzymskie, łączące cechy greckiego Apollona i indoirańskiego Mitry. 

Chrześcijanie może ocknijcie się...czy Lew z pokolenia Judy chodził do świątyni nauczać w Niedzielę, czy wy jesteście ważniejsi od Jezusa? 

 kodeks klubowy c.d.

10 przykazań  http://www.madel.jezuici.pl/biblia/Biblia-Wujka-C.pdf  2 Mojż. rozdz. strona 71; i efekt tego: Uwspółcześniona Biblia Gdańska Ap22:14, Błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta. 

Wszyscy są sobie równi.

 kodeks klubowy c.d.

moje, mi, mnie... bogacenie się za wszelką cenę kosztem innych, hegemonia władzy, amoralna polityka, kasa, władza, kariera nadrzędnym celem. Cynizm, hedonizm, wyścig szczurów.... hipermaterializm, konsumpcjonizm bożki tego świata. Ostateczny cel tego klubu:

 Kasta Panów i kasta służalczego pospólstwa niewolników.

 symbole - rodzina

  


Człowiek V 1.0 autor BÓG


 wolne/dowolne związkiCzłowiek V 2.0 autor  

a po wakcynacji wersja 2.0 to:

Hybryda GMO ze zmienionym DNA

nano-czipy kontrolujące nie tylko zdrowie...

ale i zachowanie, decyzje

totalny nadzór ri sterowanie roju cyber-obiektów

symbole ideologia

   

spokój, nadzieja , ufność w Jezusie

symbole ideologia - niektóre z wielu

            

         

       

pośpiech, niepewność, lęk, depresja   

   najważniesze w życiu

 

   najważniesze w życiu

 

  identyfikacja-identyfikatory

 

czwarte przykazanie **

    identyfikacja-identyfikatory

     

  PUŁAPKA TECHNOLOGII- nie widzisz świata, ludzi, wydarzeń jak i życia doookoła ciebie, pogrążasz się w iluzji....

Christianity - otwarcie na innych w potrzebie, bo jutro ty sam możesz potrzebować pomocy

kultura masowa

NEW AGE,

 SPIRYTYZM, KONTAKTY Z DUCHAMI

KONSUPCJONIZM,  EGOIZM, PORNOGRAFIA

https://www.youtube.com/watch?v=T6tzzm2rVHY 

   zero dla:

alkoholu

tytoniu

używek

 zmieniających świadomość

jeśli jesz mięso- to zwierzęta czyste

  

"full wypas"

alkoholu i tytoniu

dopalaczy i psychotropów

substancji uzależniających 

jeśli jesz mięso- to  często są to zwierzęta nieczyste

wyjaśnienie podziału znajdziesz w Biblii lub

https://znakiczasu.pl/najzdrowszy-kosciol-swiata/

  żywność:

wegetarianizm,  żywność naturalna

raw food, ekologiczna 

ale nad  tym trzeba popracować, pobrudzić rączki, ratunku!!! odpadły mi tipsy, bolą plecy....

              

  żywność: biały cukier, biała mąka z GMO żywność pełna konserwantów i biobojczych substancji

mięso przetworzone przemysłowo- pełne chemi i antybiotyków tak podczas tuczu jak i przetwórstwa , konserwacja to azotany

szaleństwa rolnicze azotany z nawozów byle więcej urosło, desykacja Roundapem przed zbiorami zbóż, roślin oleistych... horror food goes on all the time https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4415312/ Bowers B. Rep. Louise Slaughter says 80% of antibiotics are fed to livestock. Tampa Bay Times. Oct 15. 2013. http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2013/oct/15/louise-slaughter/rep-louise-slaughter-says-80-antibiotics-are-fed-l/.

Jeźdźcy apokalipsy: Azotany jako nawozy i konserwanty

GMO, Antybiotyki i hormony w hodowli zwierząt i ryb

Roundoup w desykowanych (dosuszanych chemicznie)   zbożach i roślinach na oleje spożywcze to nie wyparowuje to zostaje

każdy wybór przynosi jego konsekwencje, tylko do jakiego efektu to Ciebie zaprowadzi?


  Patron przyjmie Cię do klubu  jeśli mu zaufasz na 100%, będziesz z nim w stałej łączności, będziesz żyć i postępować dobrowolnie zgodnie z zasadami Patrona Klubu Wieczna Młodość. Natomiast też dobrowolnie nie będziesz realizował nawet jednej "rzeczy" z klubu konkurencji. 

Zostało nam niewiele czasu (patrząc na aktualne wydarzenia) ale pamiętajmy, że Jezus nadchodzi, że Jezus nas kocha, że Jezus chce nas uratować od zagłady. Ale my ciągle śpieszymy się, że gdy przyjdzie będziemy zaskoczeni i przejdziemy do konsekwencji/nagrody dla "klubu tego świata".

Patron tego klubu jest formalistą

Patron rości sobie prawo własności do Ciebie, jeśli  spełniasz jego kryteria z tej kolumny -  wystarczy spełniać nawet tylko jedno.


On jest zainteresowany zniewoleniem i zniszczeniem ludzi, radość mu sprawia cierpienie, upadek, niepowodzenia, nałogi, alkohol… strach, zamykanie ludzi w domach pod przymusem. On sprawia, że ciągle Ci czegoś brakuje i zagoniony walką o byt nie masz czasu na Jezusa.


·  THE END

 Powrót Jezusa, unoszenie na powietrze w stronę przybywającego wraz z Aniołami Jezusa  i wracamy z nim do Domu i wieczna młodość...

        

W tym filmie pokazane jest w przybliżeniu jak to będzie wyglądać  https://www.youtube.com/watch?v=PRhwHSxu3vU&t=2246s

           

·  THE END

·        2 List Piotra r.3 w.8-12* totalna demolka planety. osądzenie zwolenników klubu "TEGO ŚWIATA", ostre grilowanie i druga śmierć ciala i duszy na zawsze... a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną

a tu zwolennicy klubu "TEGO ŚWIATA" wpadają na małe grilowanko: cieplusio, znajome twarze, rozrywki po kokardę i któż by temu się oparł...

 i

Ewangelia wg św. Jana rozdz. 14 wers 21 Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie»

jedyną podstawą zbawienia , o jakiej Pismo Św. uczy, jest wiara w Chrystusa, jako naszego Odkupiciela i Pana. »Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę«. (Ef. 2:8) Usprawiedliwienie przez wiarę jest podstawą zasady całego systemu Chrześcijaństwa. Na pytanie, co mam czynić aby być zbawionym? apostoł odpowiada. »Wierz w Pana naszego Jezusa Chrystusa, albowiem nie jest pod niebem inne Imię dane ludziom, w którem mielibyśmy być zbawieni« (Dz. Ap. 4:12) i »wszelki którybykolwiek wzywał Imienia Pańskiego, zbawion będzie.« – List do Rzym. 10:13”  To jest jasny dowód, że kto uchybi lub się wzbrania imienia Pańskiego wzywać, błogosławieństwa ofiary okupu nie może otrzymać. I jak oni wzywać Imienia Pańskiego? Odpowiedź z Pisma brzmi: »Że jeślibyś usty wyznał Pana Jezusa, i że uwierzyłbyś w sercu twojem, że go Bóg z martwych wzbudził, zbawiony będziesz...« (Rzym. 10:9-11)”

* 3:10 A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. O potrzebie gotowości 3:11 Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, 3:12 Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się? 3:13 Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. 3:14 Przeto, umiłowani, oczekując tego starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany, w pokoju.

**Pismo święte 1962  http://www.madel.jezuici.pl/biblia/Biblia-Wujka-C.pdf :str 71, 2 Mojż. rozdz. 20 wers 8 Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. 9 Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje; ale dnia siódmego sabat Pana, Boga twego, jest: 10 nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydlę twoje i gość, który jest między bramami twymi. 11 Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego; i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go. A pitu pitu, że komuś... spodobało się to zmienić, na podstawie sobie samemu nadanych uprawnień, jedynie śmiechu jest warte.

Masz problem ze zrozumieniem niektórych zagadnień, wpisz w google: Adwentyści w każdym mieście wojewódzkim znajdziesz kontakty z osobami które postarają się Ci pomóc.

https://wroclaw.adwentysci.org/pl/     https://lodz.adwent.pl/      https://gdansk.adwentysci.org


3:11 Skoro to wszystko ma ulec zagładzie to za czym ganiamy codziennie jak opętańcy? zaharowujemy się, wpadamy w kredyty... do czego się tak przywiązujemy skoro to wszystko jest tak trwałe jak dym z ogniska, zgasło ognisko... był dym a za tydzień nikt nie będzie o tym pamietał.

Jaka Jest Przyszłość Świata i Nashttp://znakiczasu.net/pages/Porwanie_kosciola ludzie są zakochani w materialnej rzeczywistości zachwyceni zakupami telewizją, pracą, wyjazdami są jak nieustannie pracujące od rana do wieczora dżdżownice nieustająco pożeram i wydalam i tak mnie to pochłania aż się  w tym zatracam... i nie widzą jak dni miesiące i lata przemijają jak liść spadający z drzewa na jesiennym wietrze, zakręcił piruety i upadł i już go niema...

Nieustatnna pogoń za sensacją wiadomościami ze śmietnika medialnego, zatapianie się grach, filmach, koncertach, portale nieustającego tańca obrazków, memów, dowcipów.. i w końcu życie plastikowym życiem w fotoplastikonie, pogoń za złudzeniami, mirażami tak, że nawet nie czujesz swojego życia, siebie, bliskich. Zgubiłeś w tym rozrywkowym zgiełku drogę do Boga i nie widzisz jak  szatan/lucyfer przez zaawansowane technologie wciąga cię przez swoich podopiecznych z klubu "Tego Swiata" w technologiczne niewolnictwo i tracisz wolną wolę i siebie...

Oświadczenie: obrazy zamieszczone na stronach wiecznamlodosc.com „żadne naruszenia praw autorskich nie są zamierzone”. Nie znaleziono informacji o właścicielach praw autorskich, nie uzyskuje się z ich użycia żadnych przychodów!

Użycie  obrazów spełnia zasady Fair Use.

Fair Use The policy behind copyright law is not simply to protect the rights of those who produce content, but to "promote the progress of science and useful arts." U.S. Const. Art. I, § 8, cl. 8. Because allowing authors to enforce their copyrights in all cases would actually hamper this end, first the courts and then Congress have adopted the fair use doctrine in order to permit uses of copyrighted materials considered beneficial to society, many of which are also entitled to First Amendment protection. Fair use will not permit you to merely copy another’s work and profit from it, but when your use contributes to society by continuing the public discourse or creating a new work in the process, fair use may protect you. Section 107 of the Copyright Act defines fair use as follows: [T]he fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include -- the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; the nature of the copyrighted work; the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work. Unfortunately, there is no clear formula that you can use to determine the boundaries of fair use. Instead, a court will weigh these four factors holistically in order to determine whether the use in question is a fair use. In order for you to assess whether your use of another's copyrighted work will be permitted, you will need an understanding of why fair use applies, and how courts interpret each part of the test. The Four Fair Use Factors 1. Purpose and Character of Your Use If you use another's copyrighted work for the purpose of criticism, news reporting, or commentary, this use will weigh in favor of fair use. See Campbell v. Acuff-Rose Music, 510 U.S. 569, 578 (1994). Purposes such as these are often considered "in the public interest" and are favored by the courts over uses that merely seek to profit from another’s work. Online Policy Group v. Diebold, Inc., 337 F. Supp. 2d 1195, 1203 (N.D. Cal. 2004). When you put copyrighted material to new use, this furthers the goal of copyright to "promote the progress of science and useful arts." In evaluating the purpose and character of your use, a court will look to whether the new work you've created is "transformative" and adds a new meaning or message. To be transformative, a use must add to the original "with a further purpose or different character, altering the first with new expression, meaning, or message." Campbell, 510 U.S. at 579. Although transformative use is not absolutely necessary, the more transformative your use is, the less you will have to show on the remaining three factors. A common misconception is that any for-profit use of someone else's work is not fair use and that any not-for-profit use is fair. In actuality, some for-profit uses are fair and some not-for-profit uses are not; the result depends on the circumstances. Courts originally presumed that if your use was commercial it was an unfair exploitation. They later abandoned that assumption because many of the possible fair uses of a work listed in section 107's preamble, such as uses for purposes of news reporting, are conducted for profit. Although courts still consider the commercial nature of the use as part of their analysis, they will not brand a transformative use unfair simply because it makes a profit. Accordingly, the presence of advertising on a website would not, in of itself, doom one’s claim to fair use. If you merely reprint or repost a copyrighted work without anything more, however, it is less likely to qualify for protection under this prong. If you include additional text, audio, or video that comments or expands on the original material, this will enhance your claim of fair use. In addition, if you use the original work in order to create a parody this may qualify as fair use so long as the thrust of the parody is directed toward the original work or its creator. Moreover, if the original work or your use of it has news value, this can also increase the likelihood that your use is a fair use. Although there is no particular legal doctrine specifying how this is weighed, several court opinions have cited the newsworthiness of the work in question when finding in favor of fair use. See, e.g., Diebold, 337 F. Supp. at 1203 (concluding "[i]t is hard to imagine a subject the discussion of which could be more in the public’s interest”), Norse v. Henry Holt & Co., 847 F. Supp. 142, 147