Zawsze  młodo

bez skalpela, botoxu, strzykawki...

W przypadku pierwszego objawu niezadowolenia jak i braku rozumienia treści proszę opuścić stronę. Ponadto Autorzy strony nie odpowiadają  za żaden rodzaj szkód powstałych w wyniku dostępu do niniejszej strony internetowej lub korzystania z niej; odbywa się to na wyłączną odpowiedzialność osoby odwiedzającej stronę internetową.  Na każdej ze stron są zamieszczone stosowne ostrzeżenia. Więcej na Disclaimer.  Strona wiecznamlodosc.com nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych

dobra woda:

to woda z naturalnego źródła,  z głębokiej studni

to woda nie poddana obróbce fizyko chemicznej technologicznej i wędrówce przez kilometry rur

to woda przechowywana jeśli już to w ceramice lub szkle i przez krótki okres

to woda z ujemnym potencjałem ORP np. -100mV ORP im więcej -300mV ORP  tym lepiej


Jak pić wodę żeby mieć z tego korzyść

 według  J.Z.  ściąga z wykładu ;  metoda japońska


Uszlachetnianie wody

Przez dodanie minerałów czarny krzemień , szungit

Przez wytworzenie ujemnego potencjału ORP

Przez wytworzenie ujemnego potencjału ORP

a.      Mineralna wytworzyć przy pomocy minerałów

b.      Gazowa     wytworzyć przy pomocy  

c.      Przez oddziaływania polowe

d.     Rezonansowo  jonowa z krótkimi klasterami ujemnym ORP  alkalizacją jest to na prezentacji IWAH water.

e .   aktywacja żródeł wody dla celów naturoterapii

    picie wody zakwaszanie żołądka water 1         picie wody  water 2

Zamieszczone ponizej pozycje są przykładem indywidualnych zaleceń autorów.  Jednak nie przeprowadzono badań naukowych potwierdzających skuteczność zaleceń.

Leczymy wodą

http://sklep.znakiczasu.pl/zdrowie/840-leczymy-woda.html


Odzyskaj młodość i siłę dzięki wodzie – źródle życia! Woda jest jednym z podstawowych elementów życia. W rzeczy samej większość powierzchni planety, którą zamieszkujemy, jest pokryta wodą. To ona stanowi również dwie trzecie organizmu człowieka.

Statement on emerging health and environmental issues (2018)

Informacje i ksiązki są zamieszczone w celach informacyjnych, edukacyjnych, dyskusyjnych nad żywieniem i wodą.  Strony internetowe  zawierają  informacje jak i stwierdzenia  , które nie zastępują osobistego doradztwa ani też nie są formą jakiegokolwiek doradztwa Nie mogą być podstawą do formułowania zaleceń żywieniowych, terapeutycznyvch czy podstawą do tworzenia programów dietetycznych.  Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji o zastosowaniu informacji, procesów, naturalnych środków, ziół, suplementów lub homeopatii zawsze najlepiej jest zasięgnąć porady dietetyka i  lekarza. 

www.wiecznamlodosc.com nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu w odniesieniu do dokumentów dostępnych na tym serwerze. Ponadto niniejsza strona internetowa oraz jej pracownicy i kontrahenci nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej za dokładność, kompletność lub przydatność jakichkolwiek informacji, urządzeń, produktów lub procesów ujawnionych w niniejszym dokumencie i nie stanowią, że korzystanie z takich informacji, urządzeń, produktów lub procesów nie naruszyłby praw własności prywatnej. Odniesienie w niniejszym dokumencie do konkretnego produktu handlowego, procesu lub usługi według nazwy handlowej, znaku towarowego, producenta lub w inny sposób niekoniecznie stanowi lub sugeruje jego poparcie, rekomendację lub faworyzowanie przez www.wiecznamlodosc.com lub jej autorów .